Alifuatpaşa
             
       
  Doğal ve Tarihi Zenginlikleri ile Sakin, Huzurlu, Mutlu Bir Yurt Köşesidir Alifuatpaşa...    
             
             
       
       
Tarihte Alifuatpaşa

Ali Fuat Cebesoy
Günümüzde Alifuatpaşa Alifuatpaşa
Manzaralar Resimler
Kahramanlar Sakarya
Türbeler İlçeler
Ortak Oyunlar Harita
Savaşlar İstiklal Marşı
10. Yıl Marşı Hakkımızda
Zeki Yusuf Borazan İletişim
Sakarya İli Geyve İlçesi Alifuatpaşa Beldesi Köprü Başı Köyündeki Türbeler
Köprü Başı köyü içindeki türbede iki mezar vardır.
Halk arasındaki adı Ballı Baba türbesidir.Burada yatan tarihi ve dini öenmi olan zatların ,668-669-673 tarihinde Bizanslıların
elindeki İstanbul'u almak için gelen muaviye zamanındaki Emevi-Arap-İslam ordusunun askerleridir.ki bu askerlerin komutanlarından
biriside Hz. Peygamberimizin Medine'ye göçünde evinde kaldığı Eyüp Elensari (Eyüp Sultan)'dir.Buradaki yatırlar mubarek ve Eyüp Sultan'ın
askerleridir.O zaman bu civarda hakim olan Rumlar savaşlarda şehit olmuşlardır.Gerek Güldede gerekse Aldede gerekse Ballı Baba ve arkadaşlarının
bu civarda mezarı onbeş kadardır.Köprübaşının içinde Ballı Baba.Köprü Başı'nın üzerindeki Hasancık'ta Güldede.YılanDağ'ın üzerindeki kırmızı
tepede Aldede yatmaktadır.Ayrıca Menekşe'de de üç yatır bulunmaktadır.
Gazaltepe'de bir-Ramadanlar köyünün başında- Seferlerde Celler köyünde kurtbeleng yakınındaki Erenler'de Hacı Ömer Tepsinde
Şükre Yedilerde sanavurlar mevkiinde Epçeler'de Kırca'da da Evliyalar vardır.Bu dini açıdan önemli ve kutasal kişilerin bulundukları yerleri ve
kişiler koruduklarına, birbirleriyle zaman zaman buluştuklarına kimi zaman kimi kişilere Adem oğlu kimliğinde olarak göründükleri özellikle
ulusumuzun savaşlarında mehmetçiklerimize manvi destek verdiklerine inanılmaktadır.
Hasancıktaki Güldede ve arkadaşları, düşmanla savaşlarda yaralanmışlar şehit oldukları ve gömüldükleri yere kadar savaşmaya devam etmişler yaralarından
akan her kan damlası bir gül olup açmıştır.Bugün bile bu gülleri görmek mümkündür. (Ruhlarına Fatiha)
Manevi şahsiyetleriyle,Allah'ın sevgili kulları olarak yöre halkının büyük saygı gösterip türbelerini temizleyip kuruduğu yatırlardan Köprü Başının içindeki Ballı Baba türbesi 1950'li yıllarda İrfan Yıldız tarafından onarılmış ve çatı yapılmıştır.Köy düze inip burada kimse kalmayınca geçen yıllar içinde harap olmuş,hatta ne yazık ki, definecilerin kazmalarıyla delik deşik edilmiştir.İkibin iki (2002) Köprü Başı'na gelen İstanbul'lu hayır sever zengin ile köprü başı muhtarı Ballı Baba türbesinin yapım ve onarımını başlatmış.Alifuatpaşa Köprü Başı köyünü koruma ve güzelleştirme derneği üyelerincede türbenin son eksikleri giderilmiş ve halkımızın ziyaretine açılmıştır. Yüce rabbimiz türbenin yapımında emeği geçen herkezden razı olsun.
HÜVEL BAKİ HER DİLEK ONDAN İSTENMELİDİR.(Baki;Sonsuz olan yalnız Allahtır)